производство и реализация на изделия от метал

машини за студена обработка

универсални металорежещи машини

поръчки за нестандартно оборудване

Цапфи


Цапфи

Цапфи за мачтите и количката към повдигателните уредби - един, два, три и повече тона.