производство и реализация на изделия от метал

машини за студена обработка

универсални металорежещи машини

поръчки за нестандартно оборудване

Холендри


Холендри

Холендри за силовата хидравлика на електро и мотокарите.