производство и реализация на изделия от метал

машини за студена обработка

универсални металорежещи машини

поръчки за нестандартно оборудване

Шенкелни оси


Шенкелни оси

Шенкелни болтове и оси за управляемите мостове влагани в мото и ел. карите произвеждани от Балканкар.