производство и реализация на изделия от метал

машини за студена обработка

универсални металорежещи машини

поръчки за нестандартно оборудване

Ролки, втулки и шлицови валове


Ролки, втулки и шлицови валове

Ролки верижни, ролки ходови за повдигателните уредби на мото и ел. карите от каталозите на Балканкар.
Шлицови валове за управляемите мостове на ел. кари - 717, 735, както и 1784(Рекорд 2)