производство и реализация на изделия от метал

машини за студена обработка

универсални металорежещи машини

поръчки за нестандартно оборудване

Тръбопроводи - хидравлични и горивни


Тръбопроводи - хидравлични и горивни

Богата гама тръбопроводи за силовата хидравлика на мото и ел. карите. Пълната гама тръбопроводи за горивото на двигателите "Перкинс" произвеждани в България и Иран.